Genový klíč 6

MÍR

DAR DIPLOMACIE

STÍN KONFLIKT


Richar Rudd:

" Mír je realita, kterou zažíváme, když se rozpustí všechny hranice. Je to pravá přirozenost lidstva"

Genový klíč 6 jakoby posílal návod, jak vyjít z krize, ke které dospěla naše společnost. Popisuje, jak a proč dochází ke konfliktům v partnerství, rodině, společenstvích, mezi státy (válečné konflikty) a v neposlední řadě i konflikty v nás. Když budeme ochotni vidět, může se před námi odkrýt obrovský potenciál, který nese dnešní doba. Je jen na nás, jak ho využijeme, kam se posuneme. Není to úkol snadný, protože ve hře jsou silné emoce.

Vypořádat se svými emocemi a s emocemi ostatních vyžaduje notnou dávku odvahy a píle. Odvahy podívat se do svého nitra. Píle, vytrvalost a laskavost k sobě samému jsou předpokladem k získání daru DIPLOMACIE, která nám pomůže konflikt zvládnout.

Já sama jsem podlehla nedávno svým emocím a dostala jsem se do konfliktu nejen sama se sebou, ale i s Českou poštou. Zdá se, že čas od času se vynoří staré téma, a to: JÁ a AUTORITA :-). Manžel komentoval mé rozčilení: " Vždyť si sama říkala, že se systém rozpadá, tak, co se divíš, že to nefunguje". Měl pravdu. Jenže nevěděl, že mé rozčilení pramení z nerovnováhy a já bytostně, jako váha, rovnováhu potřebuji. Tím, že jsem se rozčílila a pociťovala vztek v celém svém těle, dostala jsem se opravdu do nízkých frekvencí a kolotoč problémů a situcí se rozjel. Začala jsem přitahovat do života situace a konflikty, které jsem již leta řešit nemusela. Pro vysvětlení sitiuace jsem si vytáhla v kartách GK klíč 31- arogance a 32 selhání, které mi otevřely oči. Ano, pochopila jsem a možná přeskočím a o GK 31 a 32 napíši následně.

Je to prostě tak. Nízké vibrace přitahují nízké vibrace.

Nezbylo tedy než se vrátit zpět do rovnováhy. Procházky v lese, úprava životosprávy pomáhají..

Genový klíč 6 se nazývá " CESTA K MÍRU" a jeho STÍN " SOUBOJ POHLAVÍ".

Už názvy nám mohou hodně napovědět.

" Konflikt vzniká pokaždé, když dvě nebo více osob svolí, že se ztotožní se svým emocionálním stavem. Dokud dovolujeme své vůli, aby se podvolila emocím, stáváme se vazaly jejich vrtošivé povahy."

Myslím, že to není třeba komentovat. Všichni jsme to již zažili a stále zažíváme. Zajímavá je represivní podoba stínu 6 - přílišná vstřícnost a reaktivní podoba stínu - netaktnost. Jak se tyto stíny projevují, jsem mohla krásně pozorovat u svých rodičů. Maminka si již jako dítě, které vyrůstalo bez otce řekla, že ona rodinu udrží stůj, co stůj, Je to její celoživotní úkol, který se jí opravdu podařil. Má to však svá ale....

" Represivní podoba stínu 6 se zaměřuje na udržení míru mezi lidmi, ať to stojí, co to stojí. Tito lidé pod nadvládou strachu zrazují sami sebe, aby si udrželi pod kontrolou emoční pole ve svém okolí. Jejich obranou je přílišná vstřícnost ve snaze, aby všichni byli spokojeni."

Na maminky potlačení sebe sama, reaguje můj otec tím, že ji ubírá životní prostor až do chvíle, než maminka onemocní anebo bouchne. Obojí ho na chvíli zastaví.

" Reaktivní podoba stínu 6 není naproti tomu vůbec schopna zkrotit své emoce. Nedostatek emočního taktu a správného načasování prozrazuje nízkofrekvenční povahu, která nedokáže reagovat jinak než s přehnanou prudkostí." " Problém netaktního člověka spočívá v tom, že sám si svůj nedostatek taktu neuvědomuje. Takový člověk si myslí, že problém se nachází ve druhém člověku....."

Maminka a tatínek jsou prostě dvě strany jedné mince. Oba takto reagují ve svých naučených vzorcích a samozřejmě nevědomě. A já, jako správná váha přijdu a snažím se vše uvést do rovnováhy, neboť oba dva své rodiče bezmezně miluji a uctívám. Jsou úžasní, a ti nejlepší učitelé.

Díky této jejich hře mohu prokouknout své stíny a pochopit, že si nevědomě, díky naším emočním zraněním, vytváříme taktiku obrany a ochranu, která nás postupně více a více odděluje od ostatních.

"Obě strany jsou tak zaneprázdněny neustálou obranou své identity před druhým pohlavím, že nezbývá téměř žádný prostor pro skutečnou lásku a spojení." 

Jaká je cesta z toho ven? DIPLOMACIE

" Pokud je člověk schopen vidět a přijmout své nevědomé projekce, na každém svém kroku narušuje kolektivní stínové vzorce. Pokud takový člověk vystoupí ze hry na obviňování a přestává na ně reagovat, ten druhý je nucen najít smír se svými démony. "

Důležité je stále udržovat rovnováhu.

" Například když jde jedna osoba ve vztahu agresivní, diplomatickým protiopatřením je vstřebat tuto agresi a potom poslat energii zpět tomu druhému, aniž by se k ní něco přidalo. Lze to udělat mnoha způsoby, nejčastěji však s taktem a upřímností."

Jak jsem psala v úvodu. Chce to notnou dávku odvahy a píle. Odvahu podívat se na své emoční vzorce a ty přijmout. Píli budeme potřebovat, abychom v tomto procesu pokračovali a neustávali v odkrývání svých emocí, motivací a vzorců.  Když to uděláme, včas rozpoznáme, co se děje v našich vztazích a proč, a stihneme zareagovat dřív než vznikne konflikt. Známe-li dobře sebe, známe i ty druhé. Jsme totiž všichni lidské bytosti, které chtějí být šťastné a milované. Všichni toužíme po míru a harmonii.

Jakmile skutečná láska k sobě samým, zbourá naše obranné valy, začnou se dít zázraky.

Přeji nám všem, kéž jsme trpěliví, sami k sobě laskaví, upřímní a takt kéž provází naše slova.

Monika