Genový klíč 4

ODPUŠTĚNÍ

DAR POCHOPENÍ

STÍN NESNÁŠENLIVOST

V podstatě mohu navázat na minulou příhodu v Penny. Kdy jsem pouze reagovala na emoce paní zaměstnankyni v PENNY a na staršího pána. Proč znovu zmiňuji historku z minulého dílu. Protože, abychom lépe porozuměli stínu GK 4 Nesnášenlivost, podívejme se na GK 49 stín Reakce.

Už chápete? Každý z nás se během života naučil reagovat na vnější prostředí a vytvořil si emoční vzorce, které stále dokola používá. Emoční vzorce, nám pomáhají navodit pocit stability. Opíráme se o své vzorce, názory a vydáváme je za pravdu. Naše mysl je nám velkým pomocníkem při obhajování naší pravdy. Pomůže nám najít logické argumenty.

Potíž nastane setkají-li se dvě osoby a každý má svou pravdu, pro kterou mu ihned najde jeho mysl argument a protiargument.

Paní prodavačka dostala zřejmě pokyny od svých nadřízených, ti zase od vlády a ta bůh ví od koho. Aby mohla v dané situaci přežít a nezbláznit se, našla argumenty pro obhajobu své pravdy. Nevím, jaké argumenty si našla, protože jsem je nezkoumala a nezeptala se jí, co jí k tomu vede.

Vím jen, jaké argumenty jsem měla já pro svou pravdu. Jenže světe div se, vítěz nikde. Nikdo nevyhrál. Proč? Protože jsme nehledali pochopení.

Mysl pracuje logicky. A na každý argument vymyslí logickou odpověď.  Je to nekončící proces, který každý vnímavý člověk, může v dnešní době zaznamenat. Když se otevřete názorům všech stran, naleznete v argumentech druhých určitou logiku. Proto je možná dnes mnoho lidí zmatených. Neví, čemu věřit. A tak rezignují. Jsou apatičtí. Možná je to něčí záměr.

Každopádně pokračujme v GK 4 dále. Je jasné, že nepřijetí názoru druhého a nekompromisní obhajoba vlastní pravdy, pod rouškou různých strachů, vyústí v nesnášenlivost. Její strach, že přijde o práci nebo se možná  bála, že onemocní a já se bála, že přijdu o svou svobodu. Každopádně strach nám nedovolil se dohodnout a najít řešení. Nenalezli jsme pochopení.

Richard Rudd:

" Naše mysl přijme jakýkoli nevyřešený emoční vzorec a zabuduje jej do velmi spletitého logického rámce a ten pak na sebe bere masku absolutní pravdy. Názory, posuzování a zášť jsou stínem 4 přeměněny na přesvědčení a jistoty. Tímto způsobem se lidé nechávají zaslepit svou logikou, klamou sami sebe a někdy mohou být i nebezpeční. Nesnášenlivost je založena na subjektivním zkreslení logiky, která poměřuje pouze ty vzorce, které chce člověk vidět, aniž by si byl vědom všech vzorců pocházejících z obou stran sporu."

 " Poznej sebe sama" Thalés Milétský 

Jiné cesty není. Genové klíče jsou návodem a váš hologenetický profil mapou k řeckému přísloví.

Buďte odvážní a vydejte se na tuto dobrodružnou cestu. Minimálně se pobavíte :-)

Jsou různé metody, cesty, techniky. Má cesta sebepoznání začala jógou a cestou do Indie. Během této cesty jsem potkala spousty průvodců - kartářky, astroložky, numeroložky, duchovního mistra a facilitátory konstelací. Medituji, čtu duchovní literaturu, cvičím občas jógu, taj - czy, poslouchám různá videa, nejraději mám Duši K. Zažila jsem neuvěřitelné věci a v cyklech docházelo k různým pochopením. Postupně odkrývám své návyky, vzorce chování. Poznávám samu sebe resp. svou mysl. Uchvátily mě novodobé poznatky vědy, především kvantová fyzika. 

 Velký průlom ve všem spustila "Covid krize".  Velký dar pro nás všechny. Krásně se dá pozorovat, jak kdo myslí, jak nás ovlivňují naše strachy, naše emoční vzorce i názory druhých,  Vše se dostává na povrch. Je to fakt mazec. Mysl jede na plné obrátky. Dochází k uvědomění, co ve svém životě chceme a co nechceme. Co potřebujeme doopravdy a co je jen zvyk.

V odhalení mých starých zvyků mi pomohla i firma Tchibo. Podobný zážitek jako v PENNY, jen o několik měsíců dříve.

" Ráda chodím do Tchiba na kávu. Měla jsem chvilku volna, a tak mě napadlo, dát si ranní kávu v Tchibu. Prohlédla jsem obchod a postavila se ke kase, že si objednám kávu. Paní prodavačka zrovna někoho jiného obsluhovala u jiné pokladny. V klidu jsem čekala. Pak přišla, že mě obslouží. Podala jsem ji čokoládu .- kakao, co jsem si mezi tím vybrala. Namarkovala do kasy a pak jí říkám, že si dám kávu. Zeptala se mě, jestli mám QR kód. Prosím? Zeptala jsem se. QR kód o tom, že jste očkovaná nebo QR kód testu. Prosím? Znovu jsem se zeptala nevěřícně. Znovu zopakovala svůj požadavek. Promiňte, ale do mého zdravotního stavu Vám nic není, odpověděla jsem. A ona, že mi nemůže prodat kávu, že by mohla přijít kontrola z hygieny. Nabídla mi kávu sebou. Řekla jsem jí, že nechci kávu sebou, že si chci vypít kávu zde. A když přijde hygiena, že jim vysvětlím svůj postoj. Vysvětlila jsem paní prodavačce, že beru na sebe veškerou odpovědnost. Ona však, že mi kávu neprodá, že jen kávu s sebou. To už jsem byla v obchodě bez mála 20 minut. Když si paní prodavačka na mě  zavolala posilu, vzdala jsem svůj boj o kávu a šla domu. Hněv mi vydržel celý den. Napsala jsem do Tchiba a odhlásila jsme se z jejich klubu. Druhý den, zloba opadla. Přišlo pochopení a uvědomění. Vlastně chodím do Tchiba jen ze zvyku. Je to "korporát", který se tváří Fair Trade a vesele porušuje má práva. Uvědomila jsem si, že již nechci podporovat "korporáty", že nemusím chodit do Tchiba. Uvědomila jsem si, že je čas, rozhodovat se uvědoměle, co podpořit chci a co nikoliv. Ať už svým časem nebo svými penězi. "

I takto může vypadat pochopení, uvědomění si svých zvyků, svých vzorců chování. Jak již víte, lekci jsem nepochopila úplně, a tak mě přišla potrénovat prodavačka z PENNY :-). (viz GK 3).

Na mé cestě přišly i pochybnosti. Strach ze smrti. A silné nutkání spojení se s mými předky. To vše mě popostrčilo na sobotní seminář " Brána srdce dokořán - část Vědomí - Slunce.

Nebudu zde podrobně popisovat, co se na semináři odehrávalo. Možná na to dojde v jiném genovém klíči. Jen bych chtěla říci, že se mé kamarádce astroložce, podařilo rozstřelit mou mysl.

Jak? Otázkou, kterou má mysl nebyla schopna uchopit. V součinnosti událostí odehraných na semináři, otázka působila na mou mysl velice intenzivně. Spala jsem nevalně. Otázka mě pronásledovala i ve spaní. Stále jsem se probouzela, až ve 3 hodiny ráno, došlo k určitému pochopení. To si zatím nechám pro sebe. A proč Vám to tedy píši, když se nechci o své pochopení v tuto chvíli podělit. Píši Vám kvůli té otázce.

Myslím, že na každého z nás někde čeká otázka, která nám úplně rozstřelí mysl.

Richard Rudd:

Kvantové koany

Koan je paradox, který má mysl za úkol řešit, a přesně v okamžiku, kdy si mysl konečně uvědomí, že její logika nemůže koan nikdy vyřešit, nastává pochopení.

Hledejte, hledejte své koany - své otázky. Mysl se pak stane vašim sluhou, nikoliv pánem. 

A to stojí za to!