Regenerační balíček

mindfulness retreat

  • Dopřejte si spočinout v tichu, klidu, míru. 
  • Dopřejte si na několik hodin vystoupit z koloběhu každodennosti.
  • Dopřejte si čas na spojení se sebou samým.
  • Dopřejte si celkovou regeneraci. 
  • Dopřejte si mindfulness retreat.

Co obsahuje balíček? 

Cena balíčku:   2100,- Kč 

čas k rezervaci - 180 minut 

15  minut                    úvodní rozhovor

30 minut                     trénink zaměření pozornosti

60 minut                     celotělová olejová masáž 

15  minut                     relaxace

30 minut                     prostor ke sdílení, řešení vyvstalých témat,  psychosomatika

30 minut                    harmonizace tibetskou mísou, terapeutickými ladičkami, zvonky KOSHI