Genový klíč 1

KRÁSA

DAR SVĚŽEST

STÍN ENTROPIE

KRÁSA. Rádi se obklopujeme krásnými věcmi. Zkrášlujeme svá obydli, své zahrady, své tělo. Chceme být krásní a obdivujeme krásné lidi. Dokonce rádi soutěžíme v kráse. Máme spoustu televizních pořadů o zkrášlování a kráse. Z jednoho úhlu pohledu se naše společnost zdá posedlá krásou. Krása zaujímá přední místo naší pozornosti. Když jsem ještě byla aktivní na sociálních sítích viděla jsem, jak rádi sdílíme krásné věci, které jsme vytvořili a krásné chvíle, které jsme zachytili. Přejeme si být krásní a přejeme si, aby náš život byl krásný. A to je moc dobře, ale...

Pojetí krásy, tak jak je většinově vnímáme, je  relativní a pomíjivé. Co se v jednom století zdá krásné v druhém již není. Co se jednomu zdá krásné, druhému se nelíbí.

Možná, že stejně jako já, obdivujete krásu přírody. Jenže si nejsem jistá, zda dokážeme vidět krásu přírody i když nás v ní štípou komáři. Měsíc v kuse prší a nesvítí slunce nebo je vedro k padnutí nebo sněží a sněží a v květnu pořád sněží. Vidíme krásu, když nás opustil přítel, máme finanční starosti nebo jsme nemocní? Myslím, že když budeme k sobě upřímní, odpovíme NE.

Znamená to, že když mámě těžké životní etapy, krása zmizí? 

Také si kladu otázku, zda lze nalézt KRÁSU, která je universální. Krásu, která je krásná pro všechny.

Co jiného si  představit pod pojmem krása? Co je pro Vás krása?

Vzpomínám si na nádherný, jemný pocit, který se z ničeho nic vynořil. V zimě. Padaly velké nadýchané vločky sněhu. Padaly tak zvláštně pomalu. Vznášely se v prostoru. Bylo hluboké ticho. Jakoby se zastavil čas.  V němém úžasu stojím a splývám s prostředím.  V podstatě se rozpouštím. Ticho a bezčasí. Krása přítomnosti. Myšlenky zmizely. Zůstal jen pocit krásy. 

Znáte ten pocit? Už se Vám to někdy stalo?

Richard Rudd popisuje krásu ve své nejvyšší dokonalosti jako jednotu všeho. Říká, že předpokladem projevení krásy a uskutečnění pravé krásy v nějakém člověku je stav sjednocení s celkem. Skutečná krása je prázdnotou. Skutečná krása má mnohem větší spojení s nepřítomností či tichem....

Naše představa krásy je založena na přítomnosti něčeho, nikoli na absenci něčeho. Siddhi Krása je jedinečná a nevysvětlitelná.

Přesto, že se nám může zdát Richardovo pojetí krásy neuchopitelné, určitě má význam, mít jej na zřeteli a zkoušet jej zakusit.

Kudy vede cesta k zakušení krásy? Můžeme použit dar genového klíče 1 (GK 1) tj. SVĚŽEST.

Kudy vede cesta k daru?

V pochopení a přijetí duality. Porozumění mužskému principu (GK 1) a ženskému principu (GK2). Pochopení dynamiky života. Vše se proměňuje. Vše je v neustálém koloběhu vzniku a zániku. Růstu a propadu. Genový klíč 1, nás učí pochopit a přizpůsobit se této dynamice života.

V dnešní době jsme zcela ztratili pochopení pro tuto dynamiku. Jen co by nám to zdánlivě mohlo připomínat, je ekonomická poučka o krizi a konjunktuře. Naše společnost se však snaží překročit i tuto poučku. Vsadila na neustálý růst. Když se však jen trochu zamyslíme, musí nám dojít o jak hloupou snahu jde. A když se zamyslíme ještě hlouběji, zjistíme, co nám touha po neustálém růstu a prosperitě způsobuje. Touha být neustále šťastný, krásný a prosperující, se stala naším dogmatem. Nesplňujeme-li dogma naší doby, cítíme se frustrovaní, unavení, neschopní, vyloučeni. Jsme vystresovaní a přes všechen blahobyt a růst, se necítíme šťastni. Mnoho lidí dnes trpí depresemi, které potlačuji pilulkami nebo jsou hyperaktivní a neustále "very busy", ti co prostě nestíhají, mají mnoho zájmů a aktivit, což je jen druhá strana stejné mince. Někde se asi stala chyba. Kde?

Odpověď můžeme nalézt ve Stínu GK1-  entropie, název je možná pro nás těžce uchopitelný. Podle mě jde především o to, dovolit si být unavený, vyčerpaný, prázdný, zcela bez energie, na dně. Nepotlačovat tento stav. Přijmout jej. Nechat jej projít a vyhradit mu čas v našich životech. Nechceme-li se propadat do hlubokých depresí a frustrací, dopřejme sluchu, našemu tělu. Dejme mu, když si řekne, prostor pro nicnedělání, jak na fyzické, tak mentální úrovni.

Kromě toho, že si tělo i naše mysl odpočine, vznikne prostor pro nové nápady, nasbíráme nové síly pro jejich realizaci. Květinou, která vyroste ze stínu melancholie, je SVĚŽEST.

" Dar Svěžest vychází z jedné nesmrtelné pravdy - tvořivost nemůžeme nikdy ovládat. Přichází prostě tehdy, když sama chce, a pokud není přítomna, nemůžeme nic jiného než čekat a odpočívat.

Když náš tvůrčí oheň hoří, všichni se kolem nás chtějí sdružovat a sdílet naši vřelost a inspiraci, ale když se zmenší na pouhý plamínek, je to, jako bychom byli neviditelní. A budeme-li se pokoušet svou kreativitu oživit pomocí síly vůle, dovede nás to k tomu, že budeme dělat velké kompromisy sami se sebou i s ostatními. Rozpusťme stín 1. Naše skutečná síla spočívá ve schopnosti být sami se sebou a věřit v sílu vlastní jedinečnosti a načasování. Pravý význam Svěžesti je být čistou nádobou pro tvůrčí proces, aby námi mohla proudit evoluce a najít si cestu k trvalému stavu nekonečné lásky, krásy a jednoty. "

Změňme naše vnímání krásy. Najděme krásu v dešti, melancholii, smutku, bolesti, nemoci, smrti. Zařaďme zpátky do našich životů nepopulární pojmy. Využijme hloubku našich propadů. Začněme obdivovat životní cykly, přijměme je, žijme je. Obdivujme krásu mládí, stejně jako krásu stáří. Respektujme čas klidu, dovolme tvořivosti, aby přišla ve správný čas. Dovolme si být sami, neopětováni. Dovolme si být spolu, obdivováni. Přijměme dualitu vnější i vnitřní.

" Navzdory množství existujících teorií přesně nevíme, proč se my lidé cítíme v určité dny sklíčeně a v jiné dny zase šťastně. Stejně jako existuje vnější počasí, je tu i počasí vnitřní, odlišné pro každého člověka. Přesto se mnozí z nás potýkají s nepředvídatelnou povahou těchto vnitřních klimatických modelů. Pokud uvnitř sebe cítíme pohyb tvoření, jsme šťastní. Pokud v nitru cítíme prázdnotu, nedostatek energie, už nejsme spokojeni. Tato neustálá interakce energií v našem životě způsobuje, že se vždy snažíme udržet si šťastnou náladu a uniknout té ponuré."

Osho, indický mystik, říkal: Buďte jako surfaři. Když jedete po vlně nahoru, užívejte si ji, ale nezapomínejte, že pojedete i dolu. Když jedete dolu, buďte pozorní a nezapomínejte, že Vás vlna vyveze nahoru. Užijte si jízdu!  

Praktické cvičení: 

  • Jak vnímáte svou únavu či skleslost? Snažíte se ji pochopit nebo přebít činností? 
  • Dovolíte si být bez energie a nic s tím nedělat? 
  • Víte, kdy jste nejvíce tvořiví?


Cítíte-li, že jste bez energie, nálady nebo příliš unavení, zastavte se. Uvědomte si svůj stav, popište jej, prociťte jej. Umíte-li meditovat, teď je správný čas. Vypněte televizi a všechny stimulující a podněcující aktivity. Zlehčete stravu, přidejte více zeleniny, ovoce, vynechejte kofein, alkohol, pijte čistou živou vodu. Choďte na toulky do přírody, jen tak bez cíle a pokud možno sami. Dopřejte si ticho. Dopřejte si nečinnost.

Jak dlouho? Dokud neucítíte klid a nedostaví se vlna inspirace, nová životní síla.  

Možná přijdou negativní až hrozivé myšlenky. Zkuste je jen pozorovat a uvědomit si, že jsou to jen myšlenky. Nerozvíjejte je a nepřikládejte jim důležitost. Hlavně jim nevěřte. Nechte je jen tak projít. Pozorujte, jak se myšlenky mění. Jak jsou urputné.

Mysl Vás bude popouzet k aktivitám i přes Váš odpor. Např. "Nemůžeš tu jen tak ležet, je třeba vyžehlit, uvařit, uklidit. Tak si aspoň čti nebo něco dělej." "Přečti si internet, pusť si televizi nebo mrkni se na telefon, nepíše ti někdo? Zavolej někomu " apod. Zkuste nereagovat. Zkuste nic nedělat aspoň 15 minut, bezprostředně po vnuknutí myšlenky. Odložte své konání.  Zkuste neuposlechnout okamžitě. Vědomě se zastavte. Postupně čas prodlužujte. 

Když nevydržíte a začnete konat, nic si nevyčítejte, jen si to uvědomte. Vězte, cvičení dělá mistra. Věřte, že v sobě dokážete objevit mistra nicnedělání. 

Mou osobní zkušenost s GK 1 si můžete přečíst na mém blogu. ZDE