Genový klíč 7

CTNOST

DAR VEDENÍ

STÍN ROZDĚLENÍ


Richar Rudd:

" CTNOST JE SAMA SOBĚ ODMĚNOU"

Stín tohoto genového klíče má podnázev Rozdělený svět.

Už jako dítě jsem toužila po sjednocení, spolupráci. 

Jsem totiž váha a je pro mě velice důležitá rovnováha. Neustále vyvažuji a dávám věci do rovnováhy. Je to fuška, to Vám povím :-).

Toužila jsem po společenství, které spolupracuje a sdílí stejné hodnoty. Už jako dítě jsem se však potkávala s překážkami, narážela na odpor. Ségra nechtěla pomoct s úklidem, ve škole byla spolupráce trestána, hodnotilo se to jako napovídání, no a v zaměstnání začala rivalita. O zažité neprůstřelné hierarchii od rodičů přes učitele až k šéfům ani nemluvím. Zdálo se, že spolupracující jednotka, je nesplnitelný sen. Nutkání však nezmizelo a tak se můj život stal cestou hledání rovnováhy, sjednocení a spolupráce.

Mám ráda Genové klíče Richarda Rudda, protože mi dodávají sílu a pochopení. Dávají mi odpověď, proč je pro nás, pro lidstvo, tak těžké dojít k něčemu, po čem opravdu někde hluboko uvnitř všichni toužíme - spojení, sdílení, spolupráce.

O genovém klíči 7 jsem chtěla psát již při volební kampani do Parlamentu ČR, vlastně mi od té doby leží v hlavě. Při volebních kampaních si nejvíce kladu otázku, jak jsme mohli uvěřit, že existuje něco jako menší či větší zlo? Zlo je zlo nebo ne? A co je vlastně zlo? Letošní prezidentské volby jsou pro mne ovšem ještě mnohem větší inspirací k přemýšlení. Společnost se dokáže názorově rozdělit i u kandidátů, kteří pro ně nejsou ani jeden v pohodě. Dokážeme se pohádat a útočit jeden na druhého i kvůli lidem, které považujeme za zlo. Co je to za sílu, která nás dokáže takto rozdělit?

Já osobně se voleb většinou neúčastním. Vím, jaký je všeobecný názor, na ty, kteří k volbám nechodí. Sama jsem kdysi  názor o nezodpovědných ne-voličích zastávala. Ráda bych šla k volbám a vyjádřila svůj názor. Dala záporný hlas  kandidátovi, kterého opravdu nechci a nemusela jsem kvůli tomu volit někoho, koho  taky nechci. Jelikož mi to zatím volební systém neumožňuje, vyjadřuji svůj názor neúčastí ve volbách. Od té doby, co jsem se přestěhovala na Šindelovou, chodím volit do komunálních voleb. Letos byly u nás opravdu úspěšné. Podařil se nám v Šindelové malý zázrak. Spojil se u nás v obci rozum se srdcem. Věřím, že pod tímto spojením bude obec vzkvétat, věřím, že bude pro mnohé občany inspirací.

Vlastně jsem za tuto náročnou dobu ráda. Od dob "covidových" jsem prošla velkým přehodnocováním svých názorů, myšlenek, postojů. Díky Richardu Ruddovi chápu, že člověk je bytost, která potřebuje vůdce. Aspoň v této vývojové fázi, ve které se nyní nacházíme. Otázkou zůstává, z jakého důvodu si stále a dokola volíme tytéž vůdce? Myslím, že Einstein řekl, že je bláhové dělat stále dokola to samé a očekávat jiný výsledek. Další otázka, která ve mně vyvstává je, zda jsme vůbec na vůdce jiného typu připraveni? Co vlastně očekáváme od našich představitelů?

A zde se obrací má pozornost zpět k jednotlivci. Když to vezmu sama za sebe, ráda bych do svého života vrátila dávno zapomenuté hodnoty jako je čest, ctnost, vznešenost, krása, vytříbenost, chrabrost, nezištnost, oddanost, láskyplnost, laskavost, trpělivost, soucit. Většina se uvádí v genových klíčích jako stav nejvyšší - SIDDHI. Něco o co bychom měli usilovat, pokud chceme žít plnohodnotný a šťastný život.

Napadá mě souvislost. Naši vůdci jdou z nás. Nejsou to žádní mimozemšťané. Jsou to lidé jako my, hledající a usilující o štěstí, pozornost a lásku. A nikdo jiný než my, jsme je nevygenerovali a neposunuli na jejich místa. Je třeba za to přijmout odpovědnost. Otázka možná tedy nezní jestli zlo nebo menší zlo. Otázka možná zní, jakým já chci být člověkem? Když budu vědět, kdo jsem, za jakými hodnotami stojím, když mé hodnoty budou čest, ctnost, oddanost, mír (venku i v duši), jednota, čistota atd., budu to samé vyžadovat i od svých vůdců. A hlavně věřím tomu, že jedině tak, se může nový vůdce zrodit. Nebude to však někdo, kdo převezme zodpovědnost za můj život, nebudete to spasitel.

" Opravdové vůdcovství podobně jako opravdová výchova se nikomu nevnucuje. Je to dar vůdce, který druhé nepřipravuje o jejich osobní sílu, nýbrž jim dokáže pomoci nalézt jejich vlastní cestu životem. Dar 7 vedení se opírá o ideál služby." (GK 7 DAR, R. Rudd)

Uvědomujme si pravý význam slov. Zamýšlejme se nad nimi. Když si postavíme vedle sebe slovo POLITIKA a SLUŽBA, bude nám hned jasné oč tu běží. Dokud budeme volit politiky budou to politici a není třeba od nich očekávat více než slovo samo nabízí.

" V ideální demokracii je každý jedinec svobodný a lidé si vybírají své vůdce, kteří je pak zastupují a vedou. Moderní demokratické řízení státu je koncipováno tak, aby naslouchalo názorům kolektivního vědomí a pak moudrým uvážením rozhodovalo, jakými cestami povede národ vpřed."

Žádná změna nepřijde, dokud se nezměníme my sami. Volba je jen na nás, jaké hodnoty pustíme do svých životů a jak moc jim dovolíme, aby nás měnili.