Homo domesticus

Homo sapiens sapiens, člověk natolik moudrý, že si uvědomuje, že je moudrý, zdá se vyhynul. Nestalo se tak žádnou přírodní katastrofou, změnou klimatu či životu nebezpečným predátorem. Člověk si jen vybral lehčí cestu.


Na své cestě nenápadně a pomalinku homo sapiens sapiens přenechával odpovědnost za svůj život systému, který pracně budoval a udržoval při životě. Zdálo se to býti moudré. Odpovědnost za výchovu a vzdělání svých dětí předal škole, řediteli školy, učiteli. Odpovědnost za své zdraví nemocnici, lékaři, zdravotním sestrám. Odpovědnost za jídlo pak zemědělcům, obchodním řetězcům a restauracím. Odpovědnost za kvalitu životního prostředí svěřil demokraticky zvoleným zákonodárcům. Odpovědnost za obživu předal svému zaměstnavateli. . Odpovědnost za své myšlení televizi, internetu, médiím. Odpovědnost za svá práva soudům, policii. A postupně se z člověka moudrého, aniž by si toho všiml, vyvinul homo domesticus. Člověk zcela zvyklý, že o jeho životě rozhoduje systém. Cítí, že mu systém nevyhovuje, ale poskytuje mu určitý pocit bezpečí. Dává mu pravidla, podle kterých se může řídit. Nemusí přemýšlet, co a jak má dělat, nemusí se rozhodovat. Stačí znát pravidla systému a řídit se jimi. Homo domesticus, zdá se jako by byl svobodný a spokojený v systému. Přeci on je ten, který ho vybudoval a který ho drží při životě. Jenže není. Není ani svobodný, ani spokojený. Proč?

Když se člověk vzdá své odpovědnosti za svůj život, přijde strach. Nenápadný plíživý strach. Homo domesticus mu říká stres. Homo sapiens sapiens by se však podíval na strach a zjistil by, že pramení ze ztráty osobní odpovědnosti k životu. Když nenesu odpovědnost za svůj život, nerozhoduji o svém životě. Homo domesticus uvěřil, že přenesením odpovědnosti na systém je odpovědnost za život. Jenže strach se nedal oklamat. Propukl v plné své síle. Homo domesticus obrátil celou svou pozornost na systém a žádal ho o pomoc. Homo domesticus je člověk silně věřící. Nevěří v boha, moc přírody, vyšší princip. Není už primitivní. Je domestikovaný. Věří v systém.

7 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Konstelace Lilith, Eva a Adam

„Můj pane, odpusťte, miluji Vás.“ V ten jeden jediný okamžik, kdy došlo k propojení všech mých částí, jsem ucítila neskonalou sílu, na šla j