Chcete uzdravit své vztahy?

Chcete uzdravit své tělo?

Cítíte, že je čas na změnu a nevíte, jak na to?

Dosta-li jste se v životě do bodu, kdy nevíte kudy kam? 

 

 

 

Zkuste metodu

ETIKOTERAPIE

Etika z řeckého étos nebo ethos  dle Wikipedie - zvyk, obyčej, nebo ηθος, mrav) znamená ideální celek principů, jimiž se lidé ve společnosti mají řídit ve svém svobodném a odpovědném jednání. Od slova étos se odvozuje pojem etika, etický, a na druhé straně etologie, empirická nauka o chování

 

Etikoterapie tedy vychází z přesvědčení, že člověk onemocní, nejsou-li jeho zvyky v souladu s morálními principy.  MUDr. Vladimír Vogeltanz – učitel etikoterapeutů říká: „Společnost, kde zlo a lež se staly normou (tedy nikdo už se nad nimi nepozastavuje) je nemocná společnost“.  Je logické, že v takto nemocné společnosti, jsou stále více a více nemocní lidé.

Možná s Vámi slovo morálka a morální principy zcela nerezonuje. Možná si stejně jako já při slově morálka vybavíte direktivního kněze nebo přísného profesora s rákoskou, případně nás odradí spojení „komunistická morálka“. Slova morálka a mravní principy nabyla časem hanlivého nádechu.

Popíšeme-li význam slova „etika“ slovy z Wikipedie, kde jde spíše o spojení jednotlivých činů, které vytvoří ideální principy, jimiž se řídí člověk na základě své svobodné vůle a plně si vědom své odpovědnosti za své činy, dostáváme se k etikoterapii a také pro koho je tato terapie vhodná.

Věřím, že se člověk může uzdravit jedině tehdy, uvědomí-li si, že si svou nemoc způsobil sám a rozhodne se uzdravit vlastním úsilím. Nebo-li přijme plnou odpovědnost za svůj život a rozhodne se ho změnit.  Rozhodnutí a přijetí odpovědnosti je tedy prvním zásadním krokem na cestě k uzdravení.

Naše vzorce chování (zvyky, obyčeje) určují jaké máme vztahy s našimi nejbližšími lidmi, lidmi v práci, lidmi v našem okolí, ale i jaký máme vztah sami k sobě.  Člověk je tvor společenský, a tak je pro něj velice důležité, jaké má vztahy, i když si to nepřipouští. Zdravé vztahy jsou alfou a omegou zdravého naplněného života. Máme-li zdravý naplněný život, není důvod k nemoci.

A o čem je tedy etikoterpaie?  MUDr. Vladimír Vogeltanz, můj učitel etikoterapie, píše v předmluvě k 5. vydání 1. dílu Etikoterapie MUDr. Ctibora Bezděka : " Z mého pohledu je to nejtěžší, ale i nejúčinnější diagnostická a léčebná metoda schopná v nitru člověka rozpoznat a odstranit příčiny jeho nemocí. Etikoterapie je láskyplně nesmlouvavé, pravdivé zrcadlo nastavené jedinci a společnosti. Umožňuje člověku, aby se viděl ne takový, jaký by chtěl být, ale jaký skutečně je. Umožňuje nahlédnout za kulisy hmoty – nevidět jen zevní hmotný tvar (tvář, výtvor), ale uvidět jasně nehmotnou příčinu, která ho zformovala (vytvořila) – uvidět tak skutečné, tzn. nehmotné příčiny nemocí, ale i možnosti jejich odstranění.“

 

Porozuměli jste těmto slovům a rezonují s Vámi v kladném slova smyslu, je etikoterapie pro Vás pravou cestou k uzdravení.

Ať už chcete uzdravit své tělo, duši nebo své vztahy.

Těším se na setkání s Vámi.

 

                                               

Monika

Pro podrobnější informace a objednání volejte 602 368 151

Vánoční šperky